Haber

YÖK Başkanı Erol Özvar: “İlk defa Ocak 2023 yılında uygulanacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavını başlatıyoruz”

YÖK Lideri Erol Özvar: “İlk defa Ocak 2023 yılında uygulanacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavını başlatıyoruz”

ANKARA – Yükseköğretim Heyeti Lideri Prof. Dr. Erol Özvar, “Yükseköğretim Kurulu olarak yurtdışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak için ilk defa Ocak 2023 yılında uygulanacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavını başlatıyoruz” dedi.

YÖK tarafından “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlüğü” çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya YÖK Lideri Prof. Dr. Özvar’ın yanı sıra, 40’ın üzerinde üniversiteden öğretim üyeleri, yükseköğretimde milletlerarasılaşma konusunda uzman yönetici, araştırmacılar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Özvar, Milletlerarası etkileşimi, yükseköğretim açısından kritik bir mevzu olarak gördüklerini, memleketler arası öğrenci ve akademisyen hareketliliğine ehemmiyet verdiklerini lisana getirerek, “Şimdiye kadar aldığımız bütün kararlarda olduğu gibi, yükseköğretimde uluslararasılaşma adına atılacak adımların da objektif ve veriye dayalı olarak tartışılması önceliklerimiz arasında bulunmaktadır” diye konuştu.

“Ulusal otoriteler uluslararası hareketliliği hem bir gelir kaynağı olarak hem de küresel etkilerini arttıran bir unsur olarak görmektedirler “

Yükseköğretim kurumlarının odağının ulus-devlet beklentilerini karşılamanın ötesine geçtiğini tabir eden Prof. Dr. Özvar, “Küresel rekabet ortamında memleketler arası bilimsel rekabette öne çıkabilmek için yükseköğretim kurumları, memleketler arası araştırmacı ve milletlerarası öğrenci pastasından hisse alma yarışına girmişlerdir. Bu koşullar altında yükseköğretim kurumları yükseköğretim sistemlerinin de takviyesi çerçevesinde farklı strateji ve enstrümanları devreye sokarak hem görünürlüklerini arttırma hem de rekabet güçlerini müdafaa eğilimi sergilemişlerdir. Ulusal otoriteler memleketler arası hareketliliği hem bir gelir kaynağı olarak hem de global tesirlerini arttıran bir öge olarak görmektedirler” ifadelerini kullandı.

Güncel verilere göre, yükseköğrenim talebindeki küresel artışın üç temel sebebinden bahseden Prof. Dr. Özvar, “Bunlardan birincisi, öğrenci nüfusunun artması, ikincisi; memleketler arası bilgiye ve tecrübeye daha fazla ilgi olması ve son olarak akademik programlarda daha fazla çeşitliliğe muhtaçlık duyulmasıdır. Bu bulgular, yükseköğretimde uluslararasılaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gözler önüne sermektedir” dedi.

“Gençler tarafından yurt dışındaki meslek fırsatlarına erişimin ve istihdam edilebilirliği arttırmanın bir yolu olarak görülmektedir “

Prof. Dr. Özvar, Yurt dışında eğitim yükseköğretime başlayan gençler için önemli ve farklılaştırıcı bir deneyim olduğunu ve tüm dünyada yükselen bir eğilim haline geldiğini aktararak, “Gençler tarafından yurt dışındaki meslek fırsatlarına erişimin ve istihdam edilebilirliği arttırmanın bir yolu olarak görülmektedir. Giderek globalleşen işgücü piyasaları içinde öteki bir ülkede eğitim görmek, akademik deneyim kazanmak ve lisan maharetlerini geliştirmek, eleman seçiminde kıymetli kriterler içinde değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Özvar, Ülkede öğrenim gören dışarıdan gelen misafir öğrencilerin ve üniversitelerde çalışan akademisyenlerin memnuniyeti arttıkça, yükseköğretim kurumları daha da tercihe şayan bir hale geleceğini ve uluslararasılaşmanın hız kazanacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Yenilik ve büyüme için mecburî olarak görülen milletlerarasılaşma sayesinde hem öğrenciler hem de öğretim elemanları akademik ve toplumsal etkileşimlerde bulunarak edindikleri bilgi birikimini kendi ülkelerinin global bilgi ağlarına entegre olmasına yardımcı olmaktadırlar. Bunun yanı sıra milletlerarası vasıflı işgücü hareketliliğinin ve bilimsel iş birliklerinin şekillenmesini de sağlamaktadırlar.”

“İlk defa Ocak 2023 yılında uygulanacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavını başlatıyoruz”

Yükseköğretim Heyeti olarak yurtdışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak için kıymetli bir kararı hayata geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Özvar, “İlk kez Ocak 2023 yılında uygulanacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul İmtihanını başlatıyoruz. Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça lisanlarında yapılacak olan bu imtihan, farklı ülkelerden adaylara Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına başvurularında yeni bir kolaylık sağlayacaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizin TR-YÖS’ün öğrenci seçiminde kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu yıl yurtdışında 23 farklı ülkede yapılacak imtihanın, milletlerarası öğrenci seçim sürecinde standartlaşmaya katkı yapmasını umuyoruz” tabirlerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu